Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Gert Snel

Prostřednictvím našich webových stránek zpracováváme údaje citlivé na ochranu soukromí, které se také označují jako osobní údaje.
Věříme, že opatrné zacházení s osobními údaji je velmi důležité.
Při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • Jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • Omezujeme shromažďování osobních údajů na osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány
 • Nejdříve vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento souhlas vyžadován;
 • Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám, pokud to není nutné pro poskytnutí požadované služby, nebo pokud nejsme ze zákona povinni tak učinit
 • Pokud sdílíme vaše údaje, tak uzavíráme s třetí stranou dohodu, abychom zajistily, že vaše data nebudou použita k jinému účelu
 • Přijímáme patřičná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a vyžadujeme, aby tak činily i další strany, které zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení;
 • Respektujeme vaše právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů na základě vašeho požadavku.

 

Použití osobních údajů

Když se zaregistrujete jako zákazník nebo používáte naše webové stránky, tak tím zanecháte určité údaje. Tato data jsou u nás uchovávána a používána pro zpracování vašich objednávek nebo pro zlepšení komfortu nákupu. Pokud jste se u nás zaregistroval/a jako zákazník, tak jsme si uložili tyto vaše údaje:

 • Jméno
 • Pohlaví
 • Jméno společnosti
 • Adresa
 • PSČ
 • Město
 • Stát
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Pozice
 • Webová stránka
 • DIČ
 • Druh podnikání
 • Přihlašovací údaje (šifrováno)
 • Platební údaje
 • Technické údaje o zařízení, které používáte. Tyto údaje jsou však anonymní, takže nejsou spojeny s vašimi osobními údaji
 • Informace o způsobu, jakým používáte naše webové stránky. Tyto údaje jsou však anonymní, takže nejsou spojeny s vašimi osobními údaji.

 

Účely

Tyto údaje používáme k následujícím účelům:

 • Pro vaši zákaznickou registraci.
 • Pro možnost konzultace, uzavření smlouvy a fakturaci.
 • Pro možnost zpracování vaší objednávky prostřednictvím webové stránky.
 • Pro možnost zpracování vaší stížnosti nebo vrácenízásilky.
 • Jsme ze zákona povinni předat vaše údaje dalším organizacím. Například musíme vaše transakce včetně vašich. osobních údajů uchovat pro účely monitoringu.
 • Pro možnost zaslání personalizované nabídky (pouze pokud jste dal/a souhlas).
 • Pro vylepšení našich webových stránek pro optimální uživatelskou zkušenost.

 

Poskytnutí třetím osobám

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám, pokud je to nezbytné pro poskytování požadovaných služeb. Například pro přepravu využíváme třetí strany. Také používáme třetí stranu, Ingenico, abychom zpracovali platbu v internetovém obchodě. Pokud však vaše data poskytujeme třetí straně, tak se ujišťujeme, že jsou tato data používána pouze pro účely, pro které jsou určeny. Společnost Gert Snel může být také povinna předložit osobní údaje na základě právních předpisů nebo nařízení na základě rozhodnutí příslušného soudu nebo v případě podvodu či zneužití. V daném případě budeme spolupracovat.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo povoleny zákonem. Doba uchováváni vašich údajů závisí na jejich povaze a účelu, pro který byly získány.

Použití uzavřené části webových stránek

Jako zákazník společnosti Gert Snel získáte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k zákaznickému portálu. Jako uživatel jste zodpovědný/á za pečlivé zacházení s uživatelským jménem a heslem. Předpokládáme, že osoba, která se přihlásí pomocí uživatelského jména a hesla, je oprávněna je používat. Máte-li podezření, že heslo je známo neoprávněným osobám, měli byste o tom informovat společnost Gert Snel, aby mohlo být přijato opatření.

Bezpečnost

Používáme příslušná bezpečnostní opatření k omezení zneužití a neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům. Provádíme zejména následující opatření:

 • Na našich webových stránkách používáme bezpečnostní systém Secure Socket Layer (SSL). Při vyplňování a zasílání osobních údajů jsou vaše data chráněna před třetími stranami. Všechny způsoby platby, které nabízíme, jsou značně chráněny výše uvedeným standardem. Symbol klíče nebo uzavřený zámek ve stavovém řádku prohlížeče označuje, že jsou vaše data zasílána šifrovanou formou.
 •  Přístup k osobním údajům je chráněn uživatelským jménem a heslem.

 

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení se nevztahuje na weby třetích stran, které jsou propojeny s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto webové stránky zpracovávají vaše osobní údaje spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Proto si před použitím webových stránek třetích stran vždy přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, kde naleznete další informace o tom, jakým způsobem zpracovávají vaše data.

Cookies

Na těchto webových stránkách používáme určité soubory cookies. Další informace naleznete v našem Prohlášení o použití cookies.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme pravidelně sledovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn.

Přístup, oprava, úprava a mazání dat

Pokud máte účet u společnosti Gert Snel, tak si můžete po přihlášení zobrazit i změnit vaše údaje. Můžete také kontaktovat společnost Gert Snel:

Telefonicky:+420 311 672 569 (79)
Emailem: snel@snel.cz
Poštou:
Pražská 329
26712 Loděnice u Berouna
Česká Republika

Úřad pro ochranu osobních údajů (Autoriteit persoonsgegevens)

V případě jakékoli stížnosti ohledně zpracování vašich dat vám rádi pomůžeme. Pokud by se nám nepodařilo dosáhnout dohody, tak máte, dle právních předpisů o ochraně soukromí, právo podat stížnost u Nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro tento účel se můžete obrátit přímo na daný úřad.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy pozměněno 1. 7. 2018.

Jste zákazníkem společnosti Gert Snel?

Přihlaste se do našeho internetového obchodu zde

Ještě nejste zákazníkem společnosti Gert Snel?

Pak se nejprve zaregistrujte online

×