Odmítnutí odpovědnosti

Podmínky odmítnutí odpovědnosti platí pro tyto webové stránky www.gertsnel.com/cz. Navštívením této webové stránky a / nebo použitím informací získaných na této webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky vyjadřujete souhlas s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Použití webové stránky

Společnost Gert Snel vynakládá veškeré úsilí na co nejčastější aktualizaci a / nebo doplnění obsahu těchto stránek. Navzdory této péči a pozornosti je možné, že obsah může být neúplný a / nebo nesprávný.

Informace se mohou kdykoli změnit bez předchozího oznámení. Ceny a další informace o produktech na webových stránkách mohou obsahovat typografické a / nebo programové chyby. Na základě takovýchto chyb nelze uplatňovat nárok na společnosti Gert Snel.

Společnost Gert Snel nezaručuje bezchybné fungování těchto webových stránek. Společnost Gert Snel výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávnost, neúplnost či neaktuálnost uváděných informací a (nepřerušené) použití této webové stránky.

Informace, produkty a služby třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Gert Snel nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, použití nebo dostupnost webových stránek, na které tyto stránky odkazují, nebo které odkazují na tuto webovou stránku. Použití těchto odkazů je na vlastní nebezpečí. Společnost Gert Snel nikterak nekontroluje správnost, přiměřenost, aktuálnost nebo úplnost cizích webových stránek.

Použití informací

Společnost Gert Snel si vyhrazuje všechna práva duševního vlastnictví a další práva týkající se veškerých informací uvedených na této webové stránce (včetně všech textů, grafických materiálů a log). Bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Gert Snel není dovoleno kopírovat, stahovat nebo jakýmkoli způsobem publikovat, distribuovat nebo reprodukovat informace z těchto webových stránek. Informace uvedené na těchto stránkách si však můžete vytisknout a / nebo stáhnout pro vaše osobní použití.

Změny

Společnost Gert Snel si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího upozornění změnit informace uvedené na této webové stránce včetně textu tohoto prohlášení. Doporučujeme, abyste pravidelně sledovali případné změny informací uvedených na této webové stránce včetně znění tohoto prohlášení..

Platné právní předpisy

Na tuto webovou stránku a odmítnutí odpovědnosti se vztahuje české právo. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto odmítnutím odpovědnosti budou výhradně předloženy příslušnému soudu v České republice.

Jste zákazníkem společnosti Gert Snel?

Přihlaste se do našeho internetového obchodu zde

Ještě nejste zákazníkem společnosti Gert Snel?

Pak se nejprve zaregistrujte online

×